Kontakt

M-TEHNOLOGIJA, d.o.o.
Puhova ulica 14
2250 Ptuj
Slovenija

Telefon: +386 2 777 55 51
Fax: +386 2 777 55 52
E-Mail: info@m-tehnologija.com